Kam patrí nepotrebná elektronika

Elektroodpad nepatrí do komunálu, nepatrí ani do koša na plast či na kov a dokonca ani do kontajnerov na objemný, alebo stavebný odpad. Práčky, chladničky, mikrovlnky, rádio a iné elektronické zariadenia, musíte odniesť priamo do zberného dvora, pretože ide o takzvaný nebezpečný odpad. Prečo je to tak? Ako zistiť, či daný zberný dvor elektroodpad prijíma? Všetko si vysvetlíme.
 tvár v plynovej maske.jpg

Chladničky nepatria do lesa

 
Neustále ma dokáže šokovať, ako je možné, že na prechádzke popri lese vidím na jeho okraji množstvo vyhodenej elektroniky. Ľudia, vy si naozaj neuvedomujete, že škodíte sami sebe? V batériách a i iných častiach elektronických zariadení, sa nachádza toľko svinstva, že by vás to naozaj prekvapilo. Ak akúkoľvek elektroniku vyhodíte do lesa, toto svinstvo, sa postupne dostáva do pôdy. Ak ho vyhodíte tesne vedľa potoka či rieky, tak sa dostáva priamo do vody. Z pôdy aj z vody sa dostáva do ovzdušia a potom vám spolu s dažďom, pekne pokropí vašu záhradu, kde pestujete svoju „zdravú“ zeleninu. Pokiaľ patríte k tej menej civilizovanej časti populácie a svojho odpadu sa zbavujete týmto zvláštnym spôsobom, zamyslite sa aspoň na sekundu, že by ste to nemali robiť.
 

Do zberného dvoru, zavolajte vopred

 
Povedal som to už hneď v úvode. Akákoľvek nepotrebná elektronika, patrí do zberného dvora. Ak sa ju tam rozhodnete odniesť, zistite si dopredu, či v danom zbernom dvore, elektroniku naozaj prijímajú. Tieto informácie, by sa mali nachádzať na webe, no istota je, že si zavoláte. Problém môže nastať hlavne vo väčších mestách, kde je viacero zberných dvorov a taktiež v malých mestách, kde zberný dvor ani nie je.
 kontajner uprostred lúky.jpg

Pozor na podomový výkup

 
Ak k vám do dediny chodí auto, ktoré hlási, že vykupuje staré batérie, chladničky a inú elektroniku, skúste si daného človeka alebo firmu overiť dopredu. v mnohých prípadoch ide o ľudí, ktorý elektroniku vypitvajú a zvyšok skončí v potoku.