Partner verejného sektora – základné pojmy.

Za verejný sektor môžeme považovať subjekty s rôznorodou funkciou a organizačnou štruktúrou, ktoré sa primárne zameriavajú na poskytovanie a zabezpečovanie fungovania verejnej správy. Sú to orgány štátnej správy, samosprávy, či verejnoprávne inštitúcie. Ich cieľom nie je výlučne zisk. Sú financované prostredníctvom verejných financií, to znamená daní odvedených štátu. Verejný sektor by mal v ideálnom prípade slúžiť verejnosti a jej potrebám. Avšak verejný sektor a jeho subjekty sa do určitej miery venujú aj biznisu. Ten však musí byť maximálne transparentný a musí sa riadiť zákonom stanovenými pravidlami. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k nekalým praktikám, ktoré podkopávajú dôveru verejnosti k štátu a jeho inštitúciám. S verejnými prostriedkami daňových poplatníkov by sa nemalo narábať s cieľom podvodného obohacovania jednotlivcov.

Biznis

Aj verejný sektor však k svojmu fungovaniu potrebuje vytvárať zákazky, vznikajú mu pohľadávky voči iným subjektom – fyzickým a právnickým osobám prevažne z podnikateľského prostredia. Hovoríme tu o takzvanom partnerovi verejného sektora. Všetci tí, ktorí prijímajú finančné prostriedky a rôzne ďalšie typy plnenia vo forme majetku, majetkových práv a vychádzajú z verejných zdrojov.

Biznis2

Partner verejného sektora sa tak stáva konečným užívateľom všetkých týchto výhod z partnerstva so štátom. Väčšinou ako protipól za určitú službu, činnosť, tovar poskytnutý vo verejnom záujme. Partner verejného sektora sa podľa zákona musí registrovať v registri partnerov, aby bolo verejnosti známe, s kým štát uzatvára zmluvy a kam plynú verejné financie. Už sa viackrát v minulosti stalo, že za firmami, ktoré so štátom obchodovali, sa skrývali osoby blízke funkcionárom z oblasti verejného sektora, čo je samozrejme nezákonné. Partner verejného sektora nesmie byť v žiadnom prípade zvýhodňovaný, verejnú zákazku musí získať na základe riadneho konkurzu.

Porazte nudu v posteli masážou.

Na experimentovanie v sexuálnej oblasti nikdy nie je neskoro. Najmä vtedy, keď začínate mať pocit, že to v posteli zachádza do mierneho stereotypu. Samozrejme nemusíte hneď stresovať. Rutina je prirodzeným vývinom každého vzťahu a nemôžete očakávať, že budete rovnako bláznivo zaľúbení a vášniví ako v tínedžerskom veku. Po niekoľkých rokoch monogamného vzťahu len potrebujete trochu viac precvičiť svoje kreatívne vlastnosti. Fantázia sa stále niekde skrýva, v hlbinách mozgu, len ju treba trochu prebudiť a stimulovať. Keďže sa s partnerom poznáte už dlhšie, predpokladá sa, že počiatočné ostýchavé obdobie už máte za sebou a to je tá najväčšia výhoda, ktorú môžete využiť vo váš prospech. Ste vo fáze, kedy si nemusíte nič dokazovať. Nastal správny čas sa ešte viac odviazať.

Masaz2

Tentokrát sa zamerajte viac na predohru. Čo tak spojiť ju s príjemnou tantrickou masážou. Aj keď táto masáž vychádza z východných filozofií, nemusíte pri nej predvádzať krkolomné jogové pozície. Podstata tantry spočíva v rozvinutí svojej sexuality a v dosiahnutí harmónie s vlastným telom a s telom svojho partnera. Tantrickou masážou stimulujete erotogénne zóny a zapájate všetky zmysly. Masírovať môžete vy partnera, on vás alebo vzájomne. Pravidlá nie sú pevne stanovené. Každý má svoje vlastné preferencie, ktoré mu vedia urobiť dobre. Konečným cieľom masáže nie je iba dosiahnutie vyvrcholenia.

Masaz

Ide skôr o samotný proces. Spôsobov, ako postupovať pri masáži je viacero. Ak masírujete vášho partnera, môžete sa zamerať na celé jeho telo alebo mu urobiť len masáž lingamu. Lingam je vo východných kultúrach symbol pre boha Shivu, ale môže byť reprezentovaný aj ako symbol mužnosti. Masáž lingamu je teda masážou mužského prirodzenia. Na Slovensku existujú aj centrá zamerané práve na tantrickú masáž. Skúste sa tam s partnerom spoločne prihlásiť a užijete si nielen tantrickú masáž lingamu https://bratislavatantra.sk/masaze-a-cennik/